Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

МОДЕЛЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА НА НАШАТА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

19.05.2019

МОДЕЛЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА НА НАШАТА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

 

   През последните години една от основните теми, на които се говори, е връзката на бизнеса с образованието. Новите промени с включването на дуалното обучение и задължителните летни стажове са стъпките, които държавата предприема по работата си в тази насока. Училищата имат огромна нужда от това сътрудничество, което цели подготвянето на учениците за пазара на труда възможно най-добре. Кариерното развитие е застъпено в учебните планове и през учебната година се организират различни информационни кампании на тази тема. Една от добрите практики, по които Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ работи, е свързана с посещенията на т.нар. „ролеви модели“ в класните стаи. Това са успешни хора в своята сфера – професионалисти и предприемачи, отличаващи се със знания и умения, с академична подготовка, и не на последно място отворени към идеята да посещават класни стаи и да разказват на учениците своята история като добър пример за подражание.

 

   На 14.05.2019г. няколко класа от НПТГ „Шандор Петьофи“ бяха посетени от Пламен Кадийски. Гостът от София е завършил „Авиационен мениджмънт“ във Великобритания и в момента работи като мениджър в „Хюлет Пакард“. Той посети Механото по покана на фондация „Заедно в час“, която е партньор на училището вече 4 години. На въпроса защо  се е включил, г-н Кадийски сподели: „Основната причина е, че програмата има страхотна идея. Освен, че имах възможност да разговарям с млади таланти, се върнах в класната стая. Идеята да помогна на някого винаги ми е носила вътрешно удовлетворение.“

 

   Изключително харизматичен, прозорлив и откровен, г-н Кадийски представи своята работа и своя път на развитие, който в неговия случай е резултат от усърдно учене, учене и работа, работа и усърдие. Конкретните примери, които даде на учениците, ги накараха да се замислят по много въпроси като: пътя на кариерното развитие; умението да учим; английския език като абсолютна необходимост; заплатите и какво даваш ти на фирмата, за която работиш; ниските резултати и представянето на средно ниво. Гостът сподели, че в училище него са го мотивирали: „възможността да научи нова информация и да я използва на практика“ . Той сподели, че неговата гимназия не е била обикновена, винаги е имало интерактивни часове, което е повдигало духа и настроението на класа му. „По време на посещението останах много приятно изненадан от това колко са отдадени учителите на децата и от тяхното развитие. Учениците са добри деца, но имат нужда от насоки и чести посещения от външни хора, които да им дадат повече информация за света извън училище. Това, което най-много ме изненада, е че децата, имайки достъп до интернет, не се възползват да обогатят индустриалното си знание и какво се случва в света, в който живеят. Изненадаха ме, че бяха любопитни и искаха да знаят повече за Hewlett Packard Enterprise.“ – е мнението му след срещите с учениците.

 

   Пламен Кадийски даде на младите хора перспективи от реалната работна среда в световно-известна компания и вторият най-добър университет в неговата специалност.  За госта всеки един млад човек „трябва да знае как да търси информация, да бъде креативен и не на последно място, да има внимание към детайлите“. Той „измерва“ успеха „с това, как човек се чувства на работа. Ако отиваме на работното си място с усмивка и сме доволни от това, което сме свършили през деня, значи сме успешни.“

   Сътрудничеството с бизнеса и успешни хора, които могат да дадат пример, е един от основните фокуси на Националната гимназия във връзка с кариерното развитие на учениците. На срещите учениците имат възможност да упражнят своя английски език, разговаряйки на работния език на госта. Такива срещи вдъхновяват и променят животи.