Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Грипна ваканция

25.01.2019

Грипна ваканция

Уведомяваме всички ученици и учители, че на основание задължителни предписания на РЗИ - Разград във връзка с повишаване заболеваемостта от респираторни заболявания и писмо от Началника на РУО - Разград № РД-19-5-312/25.01.2019 г. се преустановява учебният процес в НПТГ "Ш. Петьофи" от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г. включително.