Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

В МЕХАНОТО СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ „ДНИ НА МОЯТА ПРОФЕСИЯ“

28.11.2018

В МЕХАНОТО СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ „ДНИ НА МОЯТА ПРОФЕСИЯ“

От 19. до 23.11.2018 г. НПТГ „Шандор Петьофи“ гостоприемно отвори врати за седмокласниците  от СУ „Хр. Ботев“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „В. Левски“ и ОУ „Отец Паисий“. Те се запознаха с материално-техническата база. Пред тях възпитаниците на гимназията, под ръководството на техните учители, демонстрираха своите знания и умения. В IT лабораторията учениците от специалност „Програмист“ представиха проекти, с които решаваха логически задачи и игри, създадени от тях. Компютърните техници показаха елементите на компютърната система и демонстрираха ремонт на PC. В лабораторията по мехатроника учениците работиха на стендовете за пневматично задвижване, хидравлика и автоматично сортиране на детайли. Електрончиците показаха направеното от тях електронно табло с различни елементи и платки. В работилниците по „Металорежещи машини с ЦПУ“ и „Стругарство“ седмокласниците видяха работа на стругови машини, демонстрация на обработка на различни детайли и заточване на инструменти. 

В рамките на седмицата Русенският университет „А. Кънчев“ проведе демонстрация на роботи, а доц. Александър Иванов изнесе пред ученици от 11. и 12. клас, специалност „Мехатроника“, лекция на тема "Тенденции при проектирането със съвременни CAD системи". 

Ежедневно на видеостената във фоайето на гимназията бизнесът презентираше своите производства.

Седмокласниците имаха възможност и да посетят фирмите, с които НПТГ има ползотворни партньорски отношения.