Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Свободни места в IX, X и XI клас към 24.08.2018 г. за учебната 2018/2019 година

23.08.2018

Свободни места в IX, X и XI клас към 24.08.2018 г. за учебната 2018/2019 година

                

 

 

 

 

 

 

 

                           IIIV клас:

 

специалност "Машини и системи с ЦПУ" - 2 места;

 

 

                           IX клас:

 

специалност "Системно програмиране" - 1 място;

 

специалност "Компютърна техника и технологии" - 1 място;

 

специалност "Топлотехника" - 2 места;

 

специалност "Електрообзавеждане на производството" - 3 места;

 

специалност "Промишлена електроника" - 7 места;

 

                     X клас:

  

специалност "Системно програмиране" - 2 места;

 

специалност "Компютърна техника и технологии" - 2 места;

 

специалност "Компютърни мрежи" - 1 място;

 

специалност "Електрообзавеждане на производството" - 6 места;

 

специалност "Мехатроника" - 3 места;

 

специалност "Технология на машиностроенето" - 5 места