Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Отново на училище

19.01.2016

Отново на училище

Поради подобрилата се пътна обстановка, на 20 януари учебните занятия в ПТГ "Шандор Петьофи" ще бъдат възстановени!