Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Инструмент за създаване на електронно учебно съдържание RM Easiteach

30.06.2020

Инструмент за създаване на електронно учебно съдържание RM Easiteach

По един или друг начин всички методи на преподаване се свеждат до три модела: активен, пасивен и интерактивен. Всички те присъстват в различна степен в образователния процес, но само интерактивният включва пълно потапяне в образователния процес и взаимодействието на всички участници в този процес помежду си.

Структурата на такъв урок е различна от традиционната и поставя трудна задача пред учителя да избере, ако не високотехнологичното цифрово и мултимедийно оборудване, то поне удобно, интуитивно и съвместимо с всеки интерактивен софтуер за бели дъски и проектори. RM Easiteach Next Generation е точно такъв интерактивен софтуер за класната стая, за използване на всяка бяла дъска, прожектори и други хардуерни устройства. Помага за създаване и провеждане на вълнуващи и ангажиращи уроци по всякакви предмети.

Линк към юутуб:

https://www.youtube.com/watch?v=Y8boiH7SB9Q&fbclid=IwAR00Qv9liyLjGlhoGy9nGp2x2O2GDE6tw_mymhGIZ8HFksDAfqCveA0xf84

RM Easiteach Next Generation се откроява като по-проста интерактивна среда с много нови инструменти, които осигуряват бързо реализиране на креативни идеи.

Освен често срещаните инструменти за чертаене, текст и ефекти Easiteach предоставя набор от инструменти, базирани на учебни програми, които са наречени джаджи. Тези джаджи имат за цел да подпомогнат преподаването, като осигуряват изпълнението на задача дигитално или осигуряват лесни за създаване игри и дейности. Към Easiteach непрекъснато се добавят нови джаджи.