Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Инструмент за създаване на електронно учебно съдържание Adobe Captivate

30.06.2020

Инструмент за създаване на електронно учебно съдържание Adobe Captivate

 

Adobe Captivate е интелигентен инструмент за създаване на всички видове реагиращо електронно съдържание на eLearning, като:

·        проекти за виртуална реалност

·        интерактивни видеоклипове

·        умен видео запис

·        шаблон за импортиране на CSV въпрос

·        отзивчиви проекти на PowerPoint

·        предварителна визуализация на различни устройства

 

линк към юутуб: https://www.youtube.com/watch?v=14Qc0ZeZYKE&list=PLFBoc9YPwJDYIzxJNRpGnLXvQOkJG80tA

 

С помощта на проектите за виртуална реалност (virtual reаlity) учители и ученици имат възможност да изследват света извън класната стая.

Учителя успява да вдъхне живот на абстрактното, като създава проекти, чрез колекция от 360-градусови сцени от реалния живот, най-различни 3D обекти. Това му позволява да отговори на потребностите на учениците от новото време.

 

С Adobe Captivate се създават HD видеоклипове, с едновременно записване на уеб камера и съдържание на екран.

Може да се съдават  интерактивни клипови за обучение и  демонстрации. Достатъчно е да се запишат или да се добавят съществуващи видеоклипове, към които да се зададат в определени точки от времевата линия различни информационни слайдове или въпроси за проверка на знанието. Така се персонализират опциите за обратна връзка за отговори и взаимодействия. Това дава възможност след всяка изгледана част, ученикът да провери  разбрал ли е изгледаното и го прави активно учещ.

Само с няколко щраквания се импортират  презентации на PowerPoint в Adobe Captivate и  се създава интелигентно електронно съдържание, което работи безпроблемно.

Всеки създаден проект в Adobe Captivate може да се провери с едно щракване как се възпроизвежда, като съдържанието автоматично променя формата си в целия спектър от размери на устройствата. След създаването си електронното учебно съдържание изключително лесно се адаптира към разнообразни приложения и платформи. Изключително актуални са два съвременни аспекта: експортиране като HTML5 и като приложения за смарт устройства.