Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Инструмент за създаване на електронно учебно съдържание ActivePresenter

30.06.2020

Инструмент за създаване на електронно учебно съдържание ActivePresenter

ActivePresenter – това е професионален инструмент за създаването на интерактивно електронно учебно съдържание. Има разширени функции за запис и редактиране на видео, с възможност за предаване на широка аудитория на произходящото на компютъра.

 

Линк към ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=vY7dnTDHHdo

 

Създаваното електронно учебно съдържание включва демонстрационни видеа, моделиране на програмно обеспечение, ръководства, контролни въпроси, игри за електронно учене. Дизайнът му е изключително адаптивен, поддържа техннологията HTML5 и има възможност за създаването на различни сценарии с функции за взаймодействие с учениците.

Благодарение на описаните свойства ActivePresenter се позиционира като лесен, удобен и гъвкав инструмент за създаването на разнообразно електронно учебно съдържание.

Изключително важен аспект от работата на  ActivePresenter е възможността за експортиране на  създаденото електронно учебно съдържание в разнообразни формати с последваща интеграция в различни приложения и платформи за електронно учене. Форматите са представени в таблицата:

 

Формат

Описание

Изображения

Експортиране на всички слайдове като изображение с последващо използване най-често за презентационно обучение.

Видео

Ако не е небходимо взаимодействане с аудиторията се експортира целият материал в разнообразни видео формати.

Слайд-шоу HTML

Експортира се като презентация в HTML код за интегриране в HTML страница и последващо преглеждане в браузър.

Документ PDF

Материалът се експортира в PDF файл.

Документ Microsoft Word

Материалът се експортира в doc/docx файл с възможност за прилагане в последващо учене.

Microsoft Excel

Материалът се експортира в xls/xlsx файл с възможност за прилагане в последващо учене.

Microsoft PowerPoint

Материалът се експортира в ppt/pptx файл с възможност за прилагане в последващо учене, презентиране.

HTML5

Презентацията се експортира в набор от файлове (HTML, CSS, JavaScript и т. н.) с използване на стандарта HTML5, благодарение на което може да работи във всеки съвременен браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge) и на  различни устройства и платформи (Linux, Windows, MacOS, Android, iOS).