Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Промишлена електроника - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия 523030 Техник на електронна техника

Специалност 5230301 Промишлена електроника - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

 • Да познават видовете материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане  на електронни изделия;

   

 • Да познават устройството и  принципа на действие на различните електронни устройства;

    

 • Да подготвят, настройват и управляват  работата по-електронни устройства;

   

 • Да изпълняват дейности по монтаж, ремонт и експлоатация;

    

 • Да разчитат и изпълняват електронни схеми и технологични карти за монтаж.

   

Завършилите тази специалност намират реализация като специалисти за техническо обслужване и монтаж във всички предприятия и фирми за производство и експлоатация на електронни апаратури и съоръжения