Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА
PTG
PTG
PTG

История

PTG
Техникумът по механотехника, чийто приемник сега е ПТГ "Шандор Петьофи", е разкрит през 1963г. със Заповед на Министерството на образованието и науката от 29.08.1963г. Първите специалности са: електроенергетика, технология на машиностроенето - студена обработка, технология на машиностроенето - топла обработка и двигатели с вътрешно горене (автомобил и трактор).

Механотехникумът набира курсисти от Разградска, Русенска и Търговищка области. За учебната 1963-1964 година са приети 146 курсисти - 132 момчета и 14 девойки...

Новини

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА

На 21.06.2022 г. (вторник) от 08:45 часа в НПТГ Шандор Петьофи - Разград, ще се проведе тържествено връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците от випуск 2022. ...

20.06.2022
За завършилите средно образование ученици

За завършилите средно образование ученици

Ако се интересувате от тези свободни работни позиции, посетете сайта на Овергаз, за да попълните формата за кандидатстване. ...

26.05.2022
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

На 26.05.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ започва провеждането на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията. Всички ученици от 12 клас да се явят в училище в 7,45 часа за инструктаж. Успех, зрелостници! ...

24.05.2022
24 МАЙ

24 МАЙ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, СИЛНИ И ВДЪХНОВЕНИ! СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!   ИНЖ. НЕШКА ХРИСТОВА ...

24.05.2022
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

На 20.05.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ ще се проведе задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, провеждан чрез изпитна тема. Учениците да се явят в училище до 7,45 часа, като носят лична карта, служебна бележка за допускане до ДЗИ и химикал, който пише син цвят. Успех, зрелостници! ...

19.05.2022