Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

История

PTG
Техникумът по механотехника, чийто приемник сега е ПТГ "Шандор Петьофи", е разкрит през 1963г. със Заповед на Министерството на образованието и науката от 29.08.1963г. Първите специалности са: електроенергетика, технология на машиностроенето - студена обработка, технология на машиностроенето - топла обработка и двигатели с вътрешно горене (автомобил и трактор).

Механотехникумът набира курсисти от Разградска, Русенска и Търговищка области. За учебната 1963-1964 година са приети 146 курсисти - 132 момчета и 14 девойки...

Новини

Обръщение към родителите!

Обръщение към родителите!

 Уважаеми родители,   Във връзка със започналите строително-монтажни и ремонтни дейности в сградата и района на НПТГ „Ш. Петьофи“ с изпълнения на дейности по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 г. и с цел опазването на живота и здравето на учениците от 05.10.2021 г. /вторник/, учебните занятия ще се провеждат в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – Разгра ...

04.10.2021
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

Във връзка със започналите ремонтни дейности в НПТГ „Ш. Петьофи“ денят 4.10.2021 г. (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен. Всички ученици да се явят в училище в 8:00 часа със спортно облекло. ...

01.10.2021
ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми ученици и родители, Откриването на новата учебна 2021/2022 година е на 15.09.2021 г. (сряда) от 9:00 ч. в двора на НПТГ Шандор Петьофи. Носенето на предпазни маски е задължително! Успешна нова учебна година! ...

10.09.2021
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ

 Уважаеми родители на ОСМОКЛАСНИЦИ!  Ръководството на НПТГ Шандор Петьофи ви уведомява, че на 13.09.2021 г. от 17:30 ч., в двора на училището ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:   1. Запознаване с правилника за дейността на училището; 2. Обучение в условията на COVID-19; 3. Избор на родителски актив; 4. Разни - стипендии, пътуващи ученици, дневен режим и др. ...

09.09.2021
Приключиха дейностите по проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ

Приключиха дейностите по проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ

През месец юни 2021 година Национална професионална техническа гимназия Шандор Петьофи, Разград приключи работата по проект Гледни точки, финасиран КП 33.19-2020 от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от различен етнически произход /ЦОИДУЕМ/. Проектът, базиран на иновативна концепция за интегриране на междукултурното образование, предложи нови форми за насърчаване на ученицит ...

19.07.2021