Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

История

PTG
Техникумът по механотехника, чийто приемник сега е ПТГ "Шандор Петьофи", е разкрит през 1963г. със Заповед на Министерството на образованието и науката от 29.08.1963г. Първите специалности са: електроенергетика, технология на машиностроенето - студена обработка, технология на машиностроенето - топла обработка и двигатели с вътрешно горене (автомобил и трактор).

Механотехникумът набира курсисти от Разградска, Русенска и Търговищка области. За учебната 1963-1964 година са приети 146 курсисти - 132 момчета и 14 девойки...

Новини

Възобновяване на учебния процес от 12.04.2021 г.

Възобновяване на учебния процес от 12.04.2021 г.

Съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването в НПТГ Ш. Петьофи се възобновява присъственият учебен процес при спазване на следния график:  от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и X клас; от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас;  Часовете за п ...

09.04.2021
Резултати от областния кръг на XXXVII олимпиада по Техническо чертане

Резултати от областния кръг на XXXVII олимпиада по Техническо чертане

Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на XXXVII олимпиада по техническо чертане за учебната 2020/2021 г., които комисията не предлага за допускане на национален кръг. Протокол за допуснатите ученици на национален кръг на XXXVII олимпиада по техническо чертане. ...

08.04.2021
В памет на нашия бивш колега Иван Кръстев излезе нова книга с негови разкази "За селото и хората"

В памет на нашия бивш колега Иван Кръстев излезе нова книга с негови разкази "За селото и хората"

Книгата на Иван Кръстев За селото и хората е издадена от неговия син Йонко Кръстев. Тя съдържа разкази, обособени в два цикъла. Първият е изпъстрен със случки и герои от родното му село Петърница, Плевенско. Във втория цъкъл той ни представя ярки, колоритни и незабравими образи на хора от капанското село Кривня, в което през 70-те години на XX век е учител по български език и литература. Разказите ...

01.04.2021
Продължава обучението в електронна среда

Продължава обучението в електронна среда

На основание Заповед РД 09-798/31.03.2021 г. на МОН от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. продължава обучението в електронна среда за всички ученици. От 03.04.2021 г. до 11.04.20121 г. учениците от 8, 9, 10 и 11 класове са в пролетна ваканция. Учениците от 12  клас продължават обучението си в електронна среда и за дните 5., 6. и 7.04.2021 г. Ваканцията за зрелостни ...

31.03.2021
ПРОЕКТ ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО - ИВО ГЕОРГИЕВ - РАЗГРАД

ПРОЕКТ ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО - ИВО ГЕОРГИЕВ - РАЗГРАД

 „ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО”  Фолклорът е съществена част от душата на българина. За да започне новото възраждане, трябва да се върнем към българския фолклор и обредност, да си припомним ритуалите и да гребем с пълни шепи от завещанието на нашите деди. Само така може да си припомним какви сме били и какви можем да бъдем. Нека си спомним и онова, което казва отец Паисий в начало ...

20.03.2021