Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НПТГ обявява литературен конкурс "Любовта и свободата"

02.03.2018

НПТГ обявява литературен конкурс "Любовта и свободата"

 

Национална професионална техническа гимназия

 

Шандор Петьофи”

 

гр. Разград

 

 

 

Обявява литературен конкурс

 

под мотото „Любовта и свободата”

 

посветен на 195-годишнината от рождението на патрона на гимназията

 

унгарският поет и революционер Шандор Петьофи

 

и 55-годишнината от основаването на училището

 

 

 

Условия на конкурса:

 

         В литературния кoнкурс „Любовта и свободата” могат да участват всички желаещи ученици  от VIII клас до XII клас с авторски произведения в жанровете – поезия (без ограничения на вида на поетичната творба), кратък разказ или есе, на свободна тема.

 

Конкурсът е явен и всеки участник трябва да представи в електронен вариант, според предпочитанията си, до три свои поетични творби или един кратък разказ до 3 стандартни страници, или едно есе до 3 стандартни страници. При желание от страна на участниците, те могат да се включат с едно стихотворение и един разказ или с едно стихотворение и едно есе. Шрифтът на писане трябва да е Times New Roman 12, с разред 1,50. Файлът с произведенията трябва да съдържа и следната информация за участника:

 

  • Три имена

  • Училище, клас, възраст

  • Имейл адрес и телефон за връзка на ученика

  • Имейл адрес и телефон за връзка на училището, в което учи участникът

     

    Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент.         

    Наградите са осигурени от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград и от спонсори.

 

Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла да бъде „за конкурса Любовта и свободата”

 

Срок за изпращане на творбите до 15.04.2018г.

 

Победителите ще бъдат обявени на юбилейния патронен празник на НПТГ „Шандор Петьофи” гр. Разград в края на април месец, а всички участници ще бъдат поканени на тържественото награждаване.