Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Неучебни дни - 01. и 02.03.2018 г.

28.02.2018

Неучебни дни - 01. и 02.03.2018 г.

Съгласно Заповед № РД 09-349/28.02.2018 г. на Министъра на МОН, във връзка с усложнената зимна обстановка в област Разград, дните 01.03.2018 г. (четвъртък) и 02.03.2018 г. (петък) са обявени за неучебни за учениците от област Разград.