Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Традиционен поход в чест на Васил Левски

21.02.2018

Традиционен поход в чест на Васил Левски

Повече от 40 ученици от НПТГ "Шандор Петьофи" се включиха в традиционния поход до Комитетската къща в с. Пороище, организиран от ТД "Буйна гора".