Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Училищен кръг на състезанието по приложна електроника “Мога и зная как”

13.01.2016

Училищен кръг на състезанието по приложна електроника “Мога и зная как”

 

Съгласно графика за провеждане на националните състезания по професии през учебна 2015/2016 година (Приложение №4 на Заповед № РД 09-1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката ) на 18.12.2015 година в ПТГ „Шандор Петьофи” - Разград се проведе училищния кръг на състезанието по  приложна електроника Мога и зная как.

 

Участие взеха 13 ученици от І възрастова група – ІХ-Х клас и 7 ученици от ІІ възрастова група ХІ-ХІІ клас от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”.

 

За регионалния кръг на състезанието се класираха:

 

  1. Хакан Хамдиев Хюсеинов – 10б клас - І възрастова група

  2. Ахмед Хюсеинов Рейханов – 10б клас - І възрастова група

  3. Галин Галинов Савов – 11б клас - ІІ възрастова група

  4. Денислав Митков Иванов – 11б клас - ІІ възрастова група

    Резерви: Алберт Ризавич Еринг – 9 б клас

                   Деан Дацев Иванов – 12б клас

 

Председател на комисията на училищния кръг, бе представителя на фирмата спонсор на състезанието - Търговска верига „ЕЛИМЕКС” и „Пасат електроникс“.

 

На всички участници бяха осигурени елементите за практическата задача, както и  награди от фирмата.