Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

I-во място на състезание по химия

13.12.2017

I-во място на състезание по химия

На 12.12.2017 г. НПТГ "Ш. Петьофи" участва в състезание, организирано от ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград. Поводът бе 150-годишнината от рождението на Мария Кюри. Участваха 4 отбора: ПГСТ "Ангел Кънчев", ПГТС "Христо Смирненски", НПТГ "Шандор Петьофи" и ПГХТБТ "Мария Кюри". Нашият отбор се състоеше от учениците Силвена Миленова - 10а клас, Джан Четин - 9б клас и Атилла Османов - 8а клас. Състезанието протече в 4 кръга.

I кръг - представяне на любопитни факти за радиоактивен елемент;

II кръг - определяне с апарат за електролитна дисоциация кои от разтворите на веществата са електролити и кои неелектролити;

III кръг - разпознаване и доказване на качествени реакции за откриване йони с един реактив. В 5 епруветки са поставени разтвори на непознати вещества. Задачата на учениците е с един реактив (NaOH) да докажат по цвета на утайката в коя епруветка какво вещество има и да изразят с химични уравнения химичните взаимодействия;

IV кръг - Подреждане на пъзел "Периодична система".

Във всички кръгове нашите ученици се справиха блестящо.

Гости на празника бяха зам.-областният управител на Разградска област и представители на бизнеса.

Журито бе в състав: Галина Пенева - старши експерт по природни науки в РУО - Разград и доц. Хараланова от Колежа по химични технологии и биотехнологии - Разград. Журито класира на I място отборите на НПТГ "Шандор Петьофи" и ПГХТБТ "Мария Кюри" с по 39 точки.

Поздравления за нашите химици!