Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Посещение в АDC College - Лондон, Англия

13.01.2016

Посещение в АDC College - Лондон, Англия

 

Във връзка с изпълнение на задачи по проект „Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи“ гр.Разград в Лондон“ – 2015-1-BG01-KA102-014091 по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“ , сектор „Професионално обазование и обучение“, инж. Георги Обретенов – Директор на РТГ“Ш.Петьофи“ заедно с инж. Л. Панайотова  посетиха партньорската организация ADC College – Лондон, Англия в периода 01 -03.12.2015г.

 

На среща с г-ца Венцислава Лазарова, регионален мениджър за България, се обсъдиха конкретни въпроси касаещи предстоящото подписване на договор за проекта „Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи“ в Лондон. По време на срещата бяха разгледани следните въпроси:

 

1/ Пристигане и настаняване на учениците в Лондон;

 

2/ Разпределение по реални работни места;

 

3/ Мобилност, транспорт и  комуникация;

 

4/ Комуникация при възникнали извънредни ситуации;

 

5/ Възможности  за опознаване на английската култура – забележителности и атракции в Лондон;

 

6/ Използване на офиса на ADC College по време на пребиваването на групата ученици и техните ръководители в Лондон;

 

7/ получаване на сертификатите и отпътуване,

 

както и други въпроси, възникнали във връзка с реализацията на проекта.

 

Бяха изяснени подробности по подготовката и подписването на договора с партньора.

 

В момента тече процедура по подбор на целевата група ученици за участие в мобилността.

Предстои скорошно подписване на договора с ADC College – Лондон, Англия.