Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Родителска среща

19.09.2017

Родителска среща

На 20.09.2017 г., сряда, от 18.00 часа в ПТГ "Шандор Петьофи" ще се проведе родителска среща на новоприетите класове - 8а, 8б, 8в, 8г, 8е, 9д и 9е. Поканват се всички родители за обща родителска среща в актовата зала на училището, след което срещите ще продължат по класове.