Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Регионален кръг на състезанието "Мога и зная как"

03.04.2017

Регионален кръг на състезанието "Мога и зная как"

Нан 31.03.2017 г. ученици от ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград участваха в регионален кръг на състезанието по приложна електроника "Мога и зная как", което се проведе в ТУ - гр. Варна. Нашите участници Галин Галинов Савов от 12б клас и Хакан Хамдиев Хюсеинов от 11б клас се представиха достойно, като покриха теоретичния тест и практическото задание за изработване на конкретно електронно изделие. Участието на Галин беше признато за приемен изпит в ТУ - гр. Варна, като му беше връчен сертификат за прием за специалност по избор.

Надяваме се традицията за участие в това национално състезание да продължи и през следващата учебна година.