Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Фотоконкурс "Лудогорието в Европейския съюз - 10 години по-късно"

14.03.2017

Фотоконкурс "Лудогорието в Европейския съюз - 10 години по-късно"

Областен информационен център  - Разград обявява конкурс на тема "Лудогорието в Европейския съюз - 10 години по-късно".

Конкурсът е организиран в рамките на кампанията „Заедно за Европа” на мрежата от 28  информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз.

За допълнителна информация:

тел. 084 557855; 084 557577; e-mail: oic.razgrad@gmail.com