Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Дни на отворените врати - катерда "Електронна техника и микроелектроника", ТУ - Варна

15.02.2017

Дни на отворените врати - катерда "Електронна техника и микроелектроника", ТУ - Варна

Ръководството на катедра "Електронна техника и микроелектроника" към ТУ - Варна организира дни на отворени врати в периода от януари до април всеки последен четвъртък и петък на месеца. Тази година, освен датите за предварителни и редовни изпити,  ТУ - Варна предлага възможност за он-лайн изпити, с цел улесняване процедурата за кандидатстване. Повече информация е публикувана на сайта:  http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/