Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Консултации с г-н И.Стефанов и г-н Цв.Гюрецов

10.07.2024

Консултации с г-н И.Стефанов и г-н Цв.Гюрецов

На 23 и 24.07.2024г и на 7.08.2024г от 10.00 часа ще се проведат консултации с г-н И.Стефанов и г-н Цв.Гюрецов за ученици от специалност КТТ.

Явяване след предварително записване на телефон 0879 235 203 – г-жа Д.Райкова.