Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Фотоконкурс "Моето различно, щуро лято" 2024.

24.06.2024

Фотоконкурс "Моето различно, щуро лято" 2024.

Фотоконкурс  на тема "Моето различно, щуро лято".

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград отправя ново лятно предизвикателство към младите хора от 7 до 18-годишна възраст. Те могат да участват със свои фотографии или фоторазкази  във фотоконкурс  на тема "Моето различно, щуро лято".

Младите фотографи могат да отразят в снимки летните си преживявания, свързани с човечност, добротворство, съпричастност, позитивни събития, пътешествия, спорт и други. Фоторазказът трябва да съдържа от 3 до 5 снимки - тематично свързани и с оригинално заглавие.

Възрастовите групи, в които творците ще бъдат включени,  са: от 7 до 10 години, от 11 до 14 години и от 15 до 18 години.

Важно изискване към снимките е да бъдат заснети с висока резолюция, да не са колажи или графики, да нямат надписи и дати, позволената обработка е на яркост и контраст.

Най-добрите снимки като качество и тематика ще бъдат отличени подобаващо, като общият награден фонд е 2 000 лв.

МКБППМН-Разград пожелава щуро и щастливо лято на всички деца и младежи от община Разград и очаква творбите на младите фотографи до 30 септември 2024г. на адрес: okbppmn_proekti@abv.bg .