Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Тържествено връчване на дипломи и свидетелства

18.06.2024

Тържествено връчване на дипломи и свидетелства

На 20.06.2024 г. в двора на НПТГ "Ш. Петьофи" от 14:00 часа ще бъдат връчени дипломите и свидетелствата на завършващите ученици.