Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

23-то издание на изложението “Кандидатстудентска борса“ 2017

15.02.2017

23-то издание на изложението “Кандидатстудентска борса“ 2017

 

23-то издание на изложението “Кандидатстудентска борса“ 2017

 

В събитието участват почти всички висши училища и  представят българското висше образование на учениците, кото искат да продължат висше образование

 

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2017 г.

 

2324 ФЕВРУАРИ - ГР. СОФИЯ,  УАСГ, бул.”Христо Смирненски” № 1

 

23.02 – от 10.00 до 18.00 ч.

 

24.02 – от 09.00 до 14.00 ч.            

 

2728 ФЕВРУАРИ -  ГР. ПЛОВДИВ, ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 25

 

27.02 – от 11.00 до 18.00 ч.

 

28.02 – от  09.00 до 14.00 ч. 

 

06-07  МАРТ - ГР. МОНТАНА, Младежки дом

 

06.03 – от 11.00 до 18.00 ч.    

 

07.03 –  от 09.00 до 14.00 ч.

 

09 –10 МАРТ -  ГР. В. ТЪРНОВО, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

 

09.03 – от 11.00 до 18.00 ч. 

 

10.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

 

13 - 14 МАРТ - ГР. ДОБРИЧ, Младежки център

 

13.03 – от 11.00 до 18.00 ч.    

 

14.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

 

15 – 16 МАРТ - ГР. ВАРНА, Интерхотел „Черно море“

 

15.03 – от 10.00 до 18.00 ч.    

 

16.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

 

17 -18 МАРТ - ГР. БУРГАС, Младежки дом

 

17.03 – от 10.00 до 18.00 ч.            

 

18.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

 

20-21 МАРТ – ГР. ХАСКОВО, Читалище „Заря”

 

20.03 – от 11.00 до 18.00 ч.         

 

21.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

 

22 – 23 МАРТ  - ГР. СТАРА ЗАГОРА, хотел „Верея”

 

22.03 – от 11.00 до 18.00 ч.

 

23.03 – от   09.00 до 14.00 ч.

 

Адрес за контакти: КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА - ХТМУ, София 1756, бул. “Климент Охридски” № 8, тел: (02) 9800786: тел./факс:(02) 868 60 51; моб.тел.: 0885 30 60 58;

 

e-mail:  kstm@abv.bg         www.kandidatstudent.net