Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

01.04.2024

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по техническо чертане, проведен на 09.03.2024 г. в НПТГ "Ш. Петьофи":

1. Протокол 1 за резултатите на учениците, които не са допуснати до национален кръг.

2. Протокол 2 за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг.