Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Мога и зная как

12.02.2024

Мога и зная как

На 09.02.2024 г., се проведе училищният кръг на състезанието  по приложна електроника „Мога и зная как“, организирано от фирма „Елимекс“ и Министерство на образованието. След проведен подбор на желаещите - чрез решаване на тест и практическа задача, за състезанието бяха допуснати 7 ученици в двете възрастови групи.

След оценяване на практическата и теоретическата работа беше направено следното индивидуално класиране:

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ІХ -Х  клас

         1. Ангел Атанасов Николов - 9Б, Компютърна техника и технологии

         2. Никола Цветомиров Николов - 10Б, Компютърна техника и технологии

         3. Марин Стоянов Коцев - 9Б, Компютърна техника и технологии

 

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ХІ -ХІІ  клас

1. Джанер Сунай Хълми -   12Б, Компютърна техника и технологии

2. Осман Гюнай Нурула - 12Б, Компютърна техника и технологии

3. Станислав Николаев Николов - 11Б, Компютърна техника и технологии

4. Серкан Сейхан Салим - 12Б, Компютърна техника и технологии

Ръководството на гимназията благодари на участниците и техните преподаватели за достойното представяне на състезанието.