Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ФОТОКОНКУРС "УЛОВЕНИ МИГОВЕ"

07.12.2023

ФОТОКОНКУРС "УЛОВЕНИ МИГОВЕ"

За Вас ученици!

Запознайте се с регламента на фотоконкурса и участвайте!