Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.12.2023

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги,

НПТГ“Шандор Петьофи“ има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 15.12.2023г. от 15:00 часа в Актовата зала на училището по повод старта на проект Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение,по плана за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз „NextGenerationEU” по стълб „Иновативна България, компонент 1“Образование и умения“, Инвестиция  2 “Модернизация на образователната инфраструктура“. Участие  ще вземат:

Инж.Нешка Христова – Директор

Ивелин Иванов – Зам.директор АСД , Ръководител

Хубан Соколов - Юристконсулт

Общата стойност на проекта е 3 461 998,49 лв. лв.. Договорът за финансиране е подписан на 08.09.2023г.. Продължителността е 24  месеца и трябва да приключи през месец Септември 2025 г. Основната цел на предложението ни е да осигурим модерна и високо-технологична материална база, с която да предоставим съвременно обучение на учениците по дадена професия, за да отговарят на изискванията на пазара на труда. Засилване на взаимоотношения с висши учебни заведения и бизнес и създаване на нови с международни партньори, с които да осъществяваме съвместни дейности. Осигуряване на добра база в учениците, която да бъде надградена със знания и умения при постъпване във висши училища. Провокиране на интерес към старите, по-малко популярни професии, които са силно търсени и гарантират успех на пазара на труда.

Мотивация и подготовка на учениците за успешна личностна и професионална реализация чрез развитие на умения за работа с нови дигитални технологии. Внедряване на мерки за постигане на енергийна ефективност и опазване на околната среда. Повишаване качеството и приложимостта на образованието. Формиране на грамотни, иновативни, отговорни и активни граждани. Целенасочено да осигурим гъвкаво, адаптивно, модерно, пазарно ориентирано и качествено професионално образование по актуалните специалности.

 

 При наличие на въпроси, моля да ги зададете на e-mail: info-1702602@edu.mon.bg