Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

27.11.2023

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

На 28.11.2023 г. се възобновява учебният процес в НПТГ "Ш. Петьофи". Учебните занятия започват в 8:00 часа.