Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СВОБОДНИ МЕСТА

06.11.2023

СВОБОДНИ МЕСТА

Свободно място за ученик в 8 клас в НПТГ "Ш. Петьофи".