Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

27.10.2023

 РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО  ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

На 25.10.2023 г. по случай 60-годишния юбилей на НПТГ „Ш. Петьофи“ се проведе състезание по Техническо чертане, организирано от  Общественият съвет към гимназията с председател инж. Джипо Джипов и преподавателите от направление „Машиностроене, металообработване и металургия“. Голям брой ученици проявиха интерес и участваха в надпреварата. Състезанието се проведе в три групи. Победителите са:

I група:

1 място - Кристиян Иванов Христов – 10 клас

2 място - Добри Станков Иванов – 9 клас

3 място - Мелих Гюрхан Абтула – 10 клас

 

II група:

1 място - Рюзгяр Гюрсел Бахри – 11 клас

2 място - Петър Даниелов Стоянов – 11 клас

3 място - Александър Сашев Стоянов – 11 клас

 

III група:

1 място - Николай Йовчев Неделчев – 12 клас

2 място - Хюсеин Бекир Хюсеин – 12 клас

3 място - Гьокхан Мехмед Ремзи – 12 клас

 

Честито на победителите!