Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

12.10.2023

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

По случай 60-годишния юбилей на НПТГ „Ш. Петьофи“ Общественият съвет към гимназията с председател инж. Джипо Джипов и преподавателите от направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ организират състезание по Техническо чертане на 25.10.2023 г. от 13:00 часа.

Състезанието се провежда в три групи:

I група – за учениците от 9 и 10 клас;

II група – за учениците от 11 клас;

III група – за учениците от 12 клас.

Регламентът на състезанието може да намерите на информационното табло в гимназията.

Победителите в трите групи ще бъдат обявени на 26.10.2023 г. в 14:00 часа в зала 109. Награди за призовите места са осигурени от фирма МАТ ООД, с управител инж. Джипо Джипов.

Учениците, които желаят да участват в състезанието, може да се запишат при инж. Гергана Йорданова до 19.10.2023 г.