Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

За Вас, ученици!

19.09.2023

За Вас, ученици!

            Фондация „Телерик академия“ предлага безплатно обучение по програмиране и дигитални технологии за ученици от III до XII клас. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на фондацията до 05.10.2023 г.

           За повече информация – тук.