Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СВОБОДНИ МЕСТА В IX И X КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

24.07.2023

СВОБОДНИ МЕСТА В IX И X КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Информация за свободните места в паралелките в IX и X класове за учебната 2023/2024 година:

 

Специалност

Клас

Брой свободни места

1.

Възобновяеми енергийни източници

IX

2

2.

Мехатроника /дуална система на обучение/

IX

2

3.

Машини и системи с ЦПУ /дуална система на обучение/

IX

1

4.

Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

X

11

5.

Машини и системи с ЦПУ /дуална система на обучение/

X

13

6.

Компютърни мрежи

X

4

7.

Промишлена електроника

X

3