Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Получаване на документи

21.06.2023

Получаване на документи

           Тези зрелостници, които не са присъствали  на официалната церемония за връчване на дипломи и свидетелства за професионална квалификация на 21.06.2023 г., могат да ги получат всеки работен ден от 12:00 до 13:00 часа в канцеларията на гимназията.