Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“ в НПТГ

12.05.2023

Обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“ в НПТГ

НПТГ „Ш. Петьофи“ е едно от  вписаните в Списъка на иновативните училища в България. От 09 – 11 май 2023 г. в Механото гостуваха три училища-партньори по мобилността „Внедряване на електронно съдържание в професионалната подготовка на НПТГ „Ш. Петьофи“ – Разград“. Ученици и ръководители от ПГКМКС „Ак. Благовест Сендов“ – гр. Варна, ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово и ПГСС „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит се събрахаа по националната програма „Иновации в действие“, която дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избраните училища – партньори.

Училищният екип представи на гостуващите учители и ученици урок за обобщение и систематизация по предмет от специфичната професионална подготовка – Комплексна практика по специалността, на тема „Проектиране и асемблиране на РС“. Учениците работят при помощта на електронен урок, където имаме импортиран  учебен пакет, създаден с помощта на софтуера за електронно учебно съдържание Adobe Captivate.  Помощният електронен урок в Moodle позволява облекчаване на заданията за обобщение и изпитване, проследява точно изпълнението на заданието, автоматизира анализа на постигнатите резултати от учениците. Учениците-гости участваха в иновативния процес чрез решаване на задачи и казуси в екип с учениците от НПТГ.

Гости на открития урок бяха експертите от Регионално управление по образованието – Разград, инж. Албена Добрева - старши експерт по професионално образование и обучение, и г-жа Галина Пенева – старши експерт по природни науки и екология.

След урока се обсъдиха иновативните процеси в четирите училища, сподели се опит и се обмениха добри практики. Директорът на НПТГ - инж. Нешка Христова, връчи наградите от национален литературен конкурс „Любовта и свободата“ на учениците от ПГКМКС ,,Акад. Благовест Сендов“ – Самуил Минчев и Хелена Момчилова.

Домакините с гордост представиха забележителностите на Разградския край –археологическия музей „Абритус“ и гробницата в село Свещари. С любезното домакинство на ПФК „Лудогорец ученици и учители имаха възможността да посетят  и да се запознаят с базата на стадион  „Хювефарма Арена”.

Реализираните дейности по НП „Иновации в действие“, ангажираното участие на домакини и гости, положиха началото на поредното полезно професионално сътрудничество и приятелство.

НПТГ „Ш. Петьофи“ е с амбицията да продължи обмена на добри практики по тази Национална програма и през следващата учебна година.