Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Поредни успехи в състезанията по професии

02.05.2023

Поредни успехи в състезанията по професии

В периода 27-29.04.2023 г. в ГСАГД „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол се проведе Националния кръг на състезанието  „Най-добър млад инсталатор”. Отборът на НПТГ „Ш. Петьофи“ зае почетното второ място в оспорвана надпревара. Учениците Аян Хъкметов, Йордан Ганчев и Илиян Илиев от 11в клас, специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладиллна“, се справиха отлично с поставената практическа задача. Те се обучават в дуална система във фирмите-партньори – „Овергаз мрежи“ АД и „Терм 2006“ ООД.

Ръководството на гимназията изказва благодарност на учениците Аян, Йордан и Илиян за достойното представяне, като им пожелава през следващата учебна година да заемат първо място.