Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ОСМОКЛАСНИКЪТ АНТОН ЙОРДАНОВ С ПЪРВО УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

02.05.2023

ОСМОКЛАСНИКЪТ АНТОН ЙОРДАНОВ С ПЪРВО УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

От 28 до 30 април 2023 г. в Силистра се проведе националния кръг на ХVІ-та олимпиада по гражданско образование. Неин домакин бе СУ „Н. Й. Вапцаров“. В надпреварата се включиха 83 ученици от 42 училища от 23 населени места, от 20 области на България. Олимпиадата се провежда в четири възрастови групи – начален, прогимназиален етап, първи и втори гимназиален.

Осмокласникът Антон Йорданов от НПТГ „Ш. Петьофи“, специалност „Електрически машини и апарати“, презентира проектът „Предизвикателствата на класния“.  Той бе един от двадесет и двамата допуснати до националния кръг на олимпиадата по Гражданско образование в ІІІ възрастова група.

Идеята, целите и дейностите на проекта бяха представени и достойно защитени от Антон Йорданов, който за първи път участва на олимпиадата по този предмет. Проектът на нашите гимназисти, включваше дейности, които насърчават към ангажиране с доброволчески инициативи, развиване на емпатия, съпричастност и толерантно общуване.

 Ръководството на гимназията благодари на г-жа Цветалина Занкова и Антон за достойното представяне на националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, а на класния ръководител - инж. Калоян Радков, да открие нови предизвикателства за учениците си.