Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

23.04.2023

ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

            В периода 21 – 23 април 2023 г. в ТУ – София се проведе националният кръг на ХХХIХ Национална олимпиадата по техническо чертане. Той се проведе в Техническия университет – София, Машиностроителен факултет, катедра „Основи и технически средства за конструиране“, като училище домакин е НПГПТО „М.В.Ломоносов“ – гр. София.

В олимпиадата взеха участие 105 ученици от VІІІ до ХІІ клас от цялата страна, разделени в три състезателни групи. Много достойно се представиха тримата наши представители, допуснати до националния кръг на олимпиадата по техническо чертане.

В крайното класиране във втора група Николай Йовчев от 11д клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, и Рюзгяр Бахри от 10д клас, специалност „Металорежещи машини“, получиха оценка отличен (5.50). Задачите на двамата гимназисти бяха да начертаят скица на детайл по зададено аксонометрично изображение и детайлиране от чертеж на общия вид.

В трета група участва дванадесетокласника ни  Росен Коцев и получи оценка много добър (5.00). Той имаше следните задачи: детайлиране от чертеж на общия вид и геометрични построения в чертеж на детайл с AutoCAD.

Ръководството на гимназията поздравява учениците и техния ръководител инж. Биана Тодорова за достойното представяне на националния кръг на олимпиадата по техническо чертане.