Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Чудесна инициатива на осмокласници!

20.04.2023

Чудесна инициатива на осмокласници!

На 19.04.2023 г. учениците от 8 г клас, специалност „Възобновяеми енергийни източници“ и „Електрически машини и апарати“ поставиха 4 броя туристически аптечки. Младите техници им монтираха соларни осветителни тела. Направените аптечки са за нуждите на гражданите на гр. Разград по пешеходните маршрути : градски парк, абритус, велоалея пчелина и пешеходен маршрут Пчелина – Островче.

Изказваме благодарност на аптека Генезис, осигурила медицинските материали от първа необходимост.