Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Неучебни дни - 09. и 10.01.2017 г.

06.01.2017

Неучебни дни - 09. и 10.01.2017 г.

Съгласно заповед No16/06.01.2017 г. на Кмета на Община Разград д-р Валентин Василев, дните 09. и 10. януари 2017 година са обявени за неучебни на територията на Община Разград.