Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Неучебни дни - 09. и 10.01.2017 г.

06.01.2017

Неучебни дни - 09. и 10.01.2017 г.

Съгласно заповед No16/06.01.2017 г. на Кмета на Община Разград д-р Валентин Василев, дните 09. и 10. януари 2017 година са обявени за неучебни на територията на Община Разград.