Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Посещение в сервиз „Peugeot“

29.03.2023

Посещение в сервиз „Peugeot“

Дванадесетокластници от НПТГ Шандор Петьофи, специалност „Приложно програмиране“, посетаха сервиз „Peugeot“ в гр. Разград. Те бяха любезно посрещнати от инж. Димитър Митев - началник сервиз, който ги запозна с основните етапи на работа. Интересът на учениците бе насочен към софтуера DiagBox, с който се извършва услугата - Компютърна диагностика. Господин Недред Ахмед - сервизен инженер, подробно обясни за този вид диагностика и заедно с учениците демонстрира точният и прецизен начин за диагностициране и откриване на нарушения в работата на отделните системи.