Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

VII Национална екологична конференция

28.03.2023

VII Национална екологична конференция

Учениците Михаел, Светослав и Стоимен от 10 клас на НПТГ "Шандор Петьофи" с ръководител Веселина Русева взеха участие в VII Национална екологична конференция в гр. Бургас. Те представиха презентации на актуални теми свързани с храната на бъдещето, мониторинг на параметрите на въздуха и безорно земеделие.