Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Успехи на ученици в конференция „Човек. Свят“

23.03.2023

Успехи на ученици в конференция „Човек. Свят“

На 16 и 17 март 2023 г. се проведе XXVII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, организирана от СУ „Епископ Константин Преславски“ и РУО - гр. Бургас. Това е единственото събитие в Националния календар на МОН за изява на ученици с интереси към философията. Участваха близо 60 ученици от 16 области на страната, разделени в три възрастови групи. Учениците във възрастовата група от VIII до XII клас защитаваха есета по мисли на Конфуций, Зигмунд Фройд и Павел Вежинов. Под ръководството на Янка Матеева – учител по философия, и Марияна Пенева – учител по история и цивиилизации, в конференцията се включиха Калина Данаилова Василева, ученичка от VIIIА клас, и Преслава Пламенова Петрова - от IXЕ клас, от НПТГ „Шандор Петьофи“. Двете момичета се представиха достойно със своите есета на тема „Три пътя има човек, за да постъпва разумно: първият, най-благородният, е размишлението, вторият, най-лекият, е подражанието, третият, най-горчивият, е опитът“ – Конфуций. Журито оцени високо техния труд.

Калина Василева завоюва трето място. Поредната ученичка и поредното постижение, които издигат престижа на нашето училище.