Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Регионален кръг на НУПК

21.03.2023

Регионален кръг на НУПК

На 17.03.2023 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ се проведе регионалният кръг на Националния учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“. До този кръг бяха допуснати 6 ученици от 11В клас – специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“, които сформираха два отбора. В първия се включиха учениците Аян, Илиян и Йордан, а във втория – Бурак, Селнур и Тодор. Учениците се обучават в дуална система и наставниците ги подготвиха за практическата задача. Конкурсната задача е изпълнение на фигура от тръби (метални и пластмасови) по зададена схема – учениците възпроизвеждат фигурата, като използват подходящи материали и инструменти, предоставени им по време на състезанието. Времето за изпълнение на задачата е 150 минути.

Регионалния кръг на НУПК се проведе при присъствието на квестори от „Овергаз Мрежи“ АД - „Сервизен център“ Разград:  инж. Пламен Бърнев - мениджър, инж. Евгени Гочев – старши експерт, инж. Десислав Обретенов – експерт.

Награди за участниците са осигурени от МОН и „Овергаз Мрежи“ АД.