Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

„Най-добър млад инсталатор“

19.02.2023

„Най-добър млад инсталатор“

На 17.02.2023 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ се проведе училищния кръг на националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“. В него участваха учениците от 11в клас специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – Аян, Бурак, Илиян, Йордан, Селнур, Симеон и Тодор. Учениците се обучават в дуална система. През тази учебна година два дни имат учебна практика на реално работно място във фирмите „Овергаз мрежи“ АД, „Топлофикация“ АД, „Газмонтаж инженеринг РЗ“ ЕООД, „Терм 2006“ ООД, „Братя Ганчеви“ ООД и „Хелп инженеринг“ ООД. На състезанието присъства инж. Евгени Гочев - Главен експерт „Сервизен център“ №2 – Разград.