Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Проект "Ученически практики – 2"

08.02.2023

Проект "Ученически практики – 2"

Ученици от НПТГ „Ш. Петьофи“ участват по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2". Учениците от 10б и 11б клас специалност „Компютърна техника и технологии“ посещават фирмите „ГХ Трейд“ ЕООД, „ТРД“ ООД, „ДМА МВ“ ЕООД – гр. Разград. Единадесетокласниците от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ се обучават в реална работна среда в „Дружба“ АД.