Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Сътрудничество

23.01.2023

Сътрудничество

Във връзка с предстоящия 60 годишен юбилей на НПТГ „Ш. Петьофи“, на 19.01.2023 г., по покана на ръководството, на посещение в гимназията бяха г-жа Сандра Мишкеди – директор на Унгарският културен институт в София, и г-жа Нели Димова – организатор прояви, връзки с медиите. На проведената работна среща присъства и инж. Ангел Петков – началник на РУО – гр. Разград. Бяха обсъдени възможностите и перспективите за съвместно сътрудничество между гимназията и института.