Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Наградени ученици от фотоконкурс

23.01.2023

Наградени ученици от фотоконкурс

Инж. Нешка Христова – директор НПТГ, връчи наградите на ученици от гимназията, участвали във фотоконкурс по Оперативна програма Региони в растеж „Обновява и вдъхновява“ към Министерството на околната среда. За участие в конкурса учениците изпратиха снимки на НПТГ „Ш. Петьофи“, обновена след ремонта по същата Оперативна програма. Предметни награди получиха: Али Фърат, Горан Комитов, Павел Христов, Светослав Димитров, Христо Димитров и Тамер Тефиков. За участие с рисунка на тема „Пречиствателна станция“ към Министерството на околната среда, бяха наградени учениците: Михаил Илиев, Павел Христов, Кристиян Светлозаров.