Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Ученици от Механото стажуват в Електроразпределение Север АД

14.11.2022

Ученици от Механото стажуват в Електроразпределение Север АД

За поредна учебна година дванадесетокласници от НПТГ „Ш. Петьофи“ вземат участие по платената програма „Млад Електромонтьор“ към Електроразпределение Север АД. Петима ученици от специалност „Електрообзавеждане на производството“ – Евгени, Йордан, Мартин, Владислав и Габриел, усвояват практически умения под наставничеството  на екипите Електромонтьори от ЕРП Север АД. Ежемесечно получават финансов стимул, а след дипломирането си ще имат възможност за реализация в професията „Електромонтьор“ във фирмата.